Nối Mi Mi Nhon (Như Phúc)

Nối Mi Mi Nhon (Như Phúc)

Dịch Vụ NỐI MI Mi Nhon

Liên Hệ: 0947.554.664 (Như Phúc)

Địa Chỉ: 168 Trần Nhân Tôn - Q.10 - TP.HCM

Facebook: Facebook.Com/NoiMiMiNhon

Dịch Vụ NỐI MI Mi Nhon

Các Loại Mi Được Sữ Dụng: Mi Lụa, Mi Nhung, Mi Thường, Mi Màu (Nâu, Tím, Xanh Đen)